Handbag Set Cheap Online Kenya at Wholesale Prices – Binti Online Shop


2017 Fashion Hand Bag

Ksh.2,600.00

6 Piece Lavish Ladies Bag

W/Sale. Ksh.3,000.00 Single Ksh.3,400.00

African Female Bag Set

W/Sale. Ksh.1,890.00 Single Ksh.2,500.00

Beautiful Ladies Handbags

W/Sale. Ksh.2,150.00 Single Ksh.2,550.00

Brand New Divas Bag

Ksh.2,600.00

Buckle Up Handbag

Ksh.2,600.00

Classy Backpack Set

W/Sale. Ksh.1,450.00 Single Ksh.1,999.00

Classy Handbag.

W/Sale. Ksh.2,190.00 Single Ksh.2,600.00

Classy Ladies Set Bag

W/Sale. Ksh.1,650.00 Single Ksh.2,100.00

Creative Ladies Handbag

W/Sale. Ksh.1,850.00 Single Ksh.2,300.00

Designer Pu Leather Bag

W/Sale. Ksh.1,690.00 Single Ksh.2,150.00

Elegant Ladies Bag

W/Sale. Ksh.1,750.00 Single Ksh.2,200.00

Fancy Blue Leather Bag.

W/Sale. Ksh.1,750.00 Single Ksh.2,250.00

Fancy Designer Ladies Bag

W/Sale. Ksh.2,000.00 Single Ksh.2,500.00

Fancy Ladies Bag

W/Sale. Ksh.1,850.00 Single Ksh.2,250.00

Fancy Ladies Bag

W/Sale. Ksh.1,690.00 Single Ksh.2,100.00

Fancy Ladies Bags.

W/Sale. Ksh.1,950.00 Single Ksh.2,350.00

Fancy Ladies Handbag

W/Sale. Ksh.1,990.00 Single Ksh.2,600.00

Fancy Ladies Handbags.

W/Sale. Ksh.2,000.00 Single Ksh.2,600.00

Fancy Leather Bag

W/Sale. Ksh.1,450.00 Single Ksh.1,999.00

Fashion Brand Women's Bag

W/Sale. Ksh.1,650.00 Single Ksh.2,100.00

Fashion Ladies Handbags

W/Sale. Ksh.1,950.00 Single Ksh.2,500.00

⁠⁠⁠⁠